MEDICAL SECOND OPINION

Faculty of Medicine and Year of Graduation

Hacettepe University Faculty of Medicine 1992

Place and Year of Specialization Education

Istanbul Zeynep Kamil Gynecology and Pediatrics Education and Research Hospital 1997, Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine 2002 1997

Professional Experience

Medicana Bahçelievler Hospital / Private Gaziosmanpaşa Hospital / Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine / Medical Genetics Research Assistant / Kayseri Military Hospital / Zeynep Kamil Hospital Pediatric Specialization

Scientific Publications

1-Güven M, Özkılıç A, Kanıgür G, Sultuybek G, Ulutin T, ‘Age-related changes on glucose transport and utilization of human erytrocytes: Effect of oxidative stress’, Gerantology, 45 (2), 79-82 (1999)

2-Seven M,Yüksel A, Özkılıç A, Elçioğlu N, ‘A variant of Cenani-Lenz type syndactyly’, Genetic Counselling 11 (1), 41-47,(2000)

3-Seven M,Yüksel A, Özkılıç A, ‘A case of symbrachydactyly with oligodactyly’, Genetic Counselling, 12 (1), 77-83, (2001)

4-Özkılıç A,Seven M, Yüksel A, ‘ Acampomelic campomelic dysplasia’, Genetic Counselling, 13 (1), 23-28, (2002)

5-Hacıhanefioğlu A, Güven G. S., Deviren A,Silahtaroğlu A. N., Yosunkaya Fenerci A, Özkılıç A, Yüksel A,’Two cases of trisomy 9p syndrome: New clinical findings and review of the literature’,Genetic Counselling, 13 (1), 41-48, (2002)

6-Seven M, Özkılıç A, Yüksel A, ‘Dysmorphic face in two siblings with infantile neuroaxonal dystrophy’, Genetic Counselling, 13 (4), 465-473, (2002)

7-G. Güven, E. Yosunkaya Fenerci, A. Deviren, A. Özkılıç, A. Yüksel, S. Hacıhanefioğlu, ‘Joubert syndrome co-existing with partial Xp trisomy: Review of the literatüre’, Genetic Counselling, Vol 15, No:3, 321-328, (2004)

8-Özkılıç A, Sarj T.D., Hacıhanefioğlu S, Seven A, Yüksel A, ‘Growth charts of down syndrome in Turkey: 0-15 years of age’, American Journal of Medical Genetics (Değerlendirmede) Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

9-N. Kalmaz,N. Eliaçık, B. Sümer, A. Özkılıç, ‘Bir Dandy-Walker varyantı olgusu’, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 26 (1), 54-58, (1995)

10-A. Özkılıç, Z. Aktürk, M. Akın, ‘Transfüzyon alan talasemi majörlü hastalarda hepatit B ve C seropozitifliği’, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 7, 166-169, (1998) Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

11-Seven M, Yüksel A, Özkılıç A, Deviren A, Hacıhanefioğlu S, A Cenani, M Y İşcan, T Ulutin.: A case of Synbrachydactyly with oligodactyly. European Human Genetics Conference, 27-30 May 2000, Amsterdam, Netherland.

12-Yüksel A, Seven M, Deviren A, Çetinel Ü, Özkılıç A, Hacıhanefioğlu S, Elçioğlu N, Ulutin T, Cenani A, İşcan M Y: Two female siblings with pre-and postnatal growth retardation, iris colobomata, spasticity, facial dysmorphism and dilated ventricles. European Human Genetics Conference, 27-30 May 2000, Amsterdam, Netherland.

13- Özkılıç A., Kesim B., Deviren A., Hacıhanefioğlu S., Yüksel A., “Prospective Evulation of Audiovisual Function in Down Syndrom Infants” European Human Genetics Conferance, Strasbourg, 2002 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

14-F. Yıldız, F. Daldal, E. Can Aşık, A. Özkılıç, A. Say, ‘Yenidoğan döneminde septik artrit’ (S 132), 7. Ulusal Neonatoloji Kongresi, İzmir, 1997

15-A. Özkılıç, N. Elçioğlu, M. Seven, A. Yüksel, M.Ali Söylemez, ‘Cenani-Lenz sendromu varyantı’ (S 99), 3. Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, Marmaris, 1998

16-S. Hacıhanefioğlu,G. Güven, A. Deviren, A. Özkılıç, A. Cenani, ‘Kısmi 9p trizomili iki kardeş’ ( S 105), 3. Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, Marmaris, 1998

17-M.Seven, A.Yüksel, A.Özkılıç, Ü.Çetinel, A.Deviren, S.Hacıhanefioğlu, T. Ulutin : Akampomelik kampomelik displazili bir olgu sunumu. IV.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 3-6 Mayıs 2000, İzmir.

18-Ü. Çetinel, A. Yüksel, M. Seven, A. Özkılıç, A. Deviren, S.Hacıhanefi- oğlu, T. Ulutin: Sinbrakidaktili ve oligodaktilili bir olgu sunumu. IV.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 3-6 Mayıs 2000, İzmir.

19-M. Cengiz, A. Yüksel, A. Özkılıç, M. Seven, T. Ulutin, ‘Karbamazepin ve valproat tedavisi alan epileptik çocuklarda antioksidan sistem değişiklikleri’ ( S 71), 2. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara, 2000

20-Ü. Çetinel, M. Seven, A. Yüksel, A. Özkılıç, ‘Vigabatrinin rat fetusları üzerindeki teratojen etkileri’, 7. Akdeniz Ülkeleri 3. Çocuk Nörolojisi Kongresi ve 5. Çocuk Nörolojisi Günleri, İstanbul, 2001

21-A.Yüksel, H.Kayserili, T.Tükel, A.Özkılıç, ‘Mental retarde çocuklarda Frajil-X sendromu: Klinik, Sitogenetik ve Moleküler Değerlendirme’, (S 229), 37. Türk Pediatri Kongresi, İzmir,2001

22-A. Özkılıç, A. Yüksel, D. Şenocak, S. Hacıhanefioğlu, ‘Down sendromlu çocuklarda uyarılmış beyin sapı işitsel potansiyelleri’ ,(S 261), 37. Türk Pediatri Kongresi, İzmir,2001

23-A. Özkılıç, M. Seven, A.Yüksel, ‘Akampomelik kampomelik ve kampomelik displazili iki olgu sunumu’, (S 263), 37. Türk Pediatri Kongresi, İzmir,2001

24-A. Yüksel, C. Yalçınkaya, C. Işlak, A.Özkılıç, M. Seven,’Sandhof hastalığı; Dört hastanın serebral görüntüleme bulguları’, (S 302), 37. Türk Pediatri Kongresi, İzmir,2001

25-A. Özkılıç, M.Seven, A. Yüksel, ‘Nöroaxonal distrofili iki kardeş olgu sunumu’ (S 303), 37. Türk Pediatri Kongresi, İzmir,2001

26-A. Özkılıç, A. Yüksel, S. Hacıhanefioğlu, ‘Down Sendromlu sütçocuklarında görsel ve işitsel fonksiyonların prospektif takibi’, Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İzmir,2002

27-A. Özkılıç, E. Y. Fenerci, M. Seven, S. Hacıhanefioğlu, ‘Langer Mezomelik Displazili bir olgu’, Konya, 2002


Testimonials

Medical Second Opinion (MSO) Form
Female
Male
✓ Valid