MEDICAL SECOND OPINION

Faculty of Medicine and Year of Graduation

Uludağ University Faculty of Medicine 2000

Place and Year of Specialization Education

Uludağ University Faculty of Medicine 2013

Professional Experience

Çekirge State Hospital 2001-2007

Uludağ University Faculty of Medicine 2007-2013

Şırnak State Hospital 2013-2015

Bursa K.H.B. General Sec. Medical Services Coordinator 2015

Bursa Private Aritmi Osmangazi Hospital 2015-2017

Medical Area of Interests

Obesity surgery

Metabolic and Endocrine surgery

Breast surgery

Oncoplastic breast surgery

Thyroid (goiter) surgery

Parathyroid surgery

Laparoscopic abdominal and inguinal hernia surgery

Laparoscopic reflux surgery

Gall bladder and bile ducts

Laparoscopic and open surgery

Scientific Publications

Laparoskopik Antireflü Cerahisi Uygulanan Hastaların Postoperatif Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi (17.Ulusal Cerrahi Kongresi-Sözlü Bildiri)

Cerrahi Alan Enfeksiyonları Hastane Enfeksiyonlarını Önlemede Güncel Yaklaşımlar Toplantısı,2015-Konuşma)

The effect of ClinOleic on the Prevention of Possurgical Adhesions in a Rat Model (Europan society for surgical research 47th Annual Congress- oral presentation)

ITP’de Medikal ve Cerrahi Tedavinin Uzun Dönem Sonuçları (Uzmanlık Tezi)

The protective effect of ClinOleic against post-surgical adhesions (Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014 Jan)

Proksimal Enterostomi Gerektiren Olgularda Önemli Bir Alternatif-Santulli Enterestomy (Kolon Rektum Hastalıkları Derg. 2013)

Testimonials

Medical Second Opinion (MSO) Form
Female
Male
✓ Valid