MEDICAL SECOND OPINION

Faculty of Medicine and Year of Graduation

Ankara University Faculty of Medicine 1978-1984

Place and Year of Specialization Education

Infectious Diseases and Clinical Microbiology Ankara Education and Research Hospital 1988-1993

Professional Experience

1993-2008 Gazi Mustafa Kemal State Hospital

Infectious Diseases and Clinical Microbiology Specialist

Laboratory and Blood Center Responsible Physician

1999-2008 Tunalı Laboratory Founder & Partner

2008-2010 Medicana International Ankara Hospital

2010-Present Medicana International Ankara Hospital

Chief Physician

Infectious Diseases and Clinical Microbiology

Blood Center Responsible Physician

Medical Area of Interests

Fever

Unknown Cause of Fever

Brucellosis

Acute Viral Hepatitis

Acute Gastroenteritis

Parasitosis

Respiratory Infections

Urinary Tract Infections

Neutropenic Fever

Featured Procedure

Blood Banking and Transfusional Medicine

Scientific Publications

1. Kılıç A.K, Ural O., Gökbayır H., Neşşar G., Kılıç G., Kronik taşlı kolesistitli hastalarda intraoperatif safra kültürlerinin değerlendirilmesi, TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 1991 (II); 35-33

2.Kılıç G., Ural O., Nazlıoğlu A., Delta virüs süper infeksiyonu: Bir olgu nedeniyle, TCDD Tıp Bülteni, 1991 (II); 124-127

3.Ural O., Kılıç G., Yaşayan Z., Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde son 4 yılda izlenen Bruselloz olguları, TCDD hastaneleri Tıp Bülteni, 1992 (I); 52-57

4.Ural O., Kılıç G., Yaşayan Z., Aksoy M., Nazlıhan A., Salmonella enteritidis’in neden olduğu geniş çaplı bir yiyecek zehirlenmesi salgını, TCDD hastaneleri Tıp Bülteni, 1992 (II); 23-25

5.Ural O., Oral B., Kılıç G., Nazlıhan A., Sıtma tanısında kalın damla ve periferik yaymanın önemi, İnfeksiyon Dergisi, 1992 (6); 55-57

6.Kılıç G., Ural O., Yaşayan Z., Genelev kadınlarında ELISA yöntemi ile Hepatit-B marker seropozitifliğinin araştırılması, Mikrobiyoloji Bülteni, 1993 (27);52-55

7.Yaşayan Z., Ural O., Kılıç G., Kan donörlerinde sitomegalo virüs IgM ve IgG antikorlarının ELISA yntemi ile araştırılması, TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 1993 (1); 13-16

8.Ural O., Kılıç G., Sağlık Bakanlığı Ankara Hastaneleri İnfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde son beş yılda yatırılarak tedavi edilen Brucelloz olguları, TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 1994 (1); 45-50

9.Bozkurt F., Karabıyık L., Kılıç G., Strese hormonal yanıtta serum prolaktin düzeyindeki değişikliklerin kadın ve erkek olgular arasındakarşılaştırılması, XXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi

10.Karabıyık L., Bozkurt F., Çetin H., Tamboğa G., Kılıç G., Effects of TIVA with Proposal-alfentanil on the endocrine stress response, British Journal of Anaesthesia, 1995 (78); 5-10

11.Kılıç G., Son iki yılda TCDD Ankara Hastanesinde izole edilen Shigella serotipleri ve antibiyotik dirençleri, TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 1996 (I-II); 59-62

12.Atahan Ö., Kılıç G., Kayıgil Ö., Metin A., Nongonokoksik üretritli erkeklerde Chlamydia Trachomatis’in görülme sıklığı, Türk Üroloji Dergisi, 1996 (22); 387-391

13. Eren S., Kılıç G., Oral B., Panstipeni ile seyreden üç Brucelloz olgusu, TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 2000 (I); 20-25

14. Eren S., Kılıç G., Oral B., Brucelloz tanısında kemik iliği kültürünün önemi, TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 2000 (II); 50-55

Certifications

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı 1997

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbında Standartlar ve Kalite 2002

Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi- Türk Standartlar Enstitüsü 2005

EUROIMMUN-Immunodiagnostic 2009

Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Kursu 2008

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans ve Kontrol Programı “Hekim Eğitimi” – Sağlık Bakanlığı 2008

Spesifik Mikrobiyoloji Pratiği Lab. Eğitimi “Antimikrobik Duyarlılık Testler Modülü” – Sağlık Bakanlığı 2008

Spesifik Mikrobiyoloji Pratiği Lab. Eğitimi “Gıda ve Su Kaynaklı Enfeksiyon Etkenleri Modülü” – Sağlık Bakanlığı 2008

Spesifik Mikrobiyoloji Pratiği Lab. Eğitimi “Antimikrobik Duyarlılık Testler Modülü” – Sağlık Bakanlığı 2008

Spesifik Mikrobiyoloji Pratiği Lab. Eğitimi “Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Modülü” – Sağlık Bakanlığı 2008

Ortopedik İnfeksiyonlar 2009

Hasta ve Çalışan Güvenliği – Hasta Güvenliği Derneği 2010

Yönetim Teknikleri - Europan Business Development Programs 2011

İş Yaşamında Etkili İletişim - Europan Business Development Programs 2011

İç Tetikçi – Uniacademy Institute 2013

Entegre Yönetim Sistemleri – Uniacademy Institute 2013

Kalite Yönetim Sistemi – Uniacademy Institute 2013

Stratejik Yönetim – Uniacademy Institute 2013

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği – Uniacademy Institute 2013

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Uniacademy Institute 2013

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi – Uniacademy Institute 2013

Nefesle Yüksek Algı Teknikleri – Uniacademy Institute 2013

Stres Yönetimi – Uniacademy Institute 2013

NLP – Uniacademy Institute 2013

Aydınlatılmış Onam Eğitimi - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016

Fotoğraf Temel Eğitim Seminerleri - Fotoğraf Sanatı Kurumu (Başarı Belgesi)

Etkin Okuma Belgesi – Özel Bilkent Okulları

Seminars and Congresses

1997-2009 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongreleri

2000 XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

2001 American Society for Microbiology 102 General Meeting-Florida

2002-2004 Ulusal Viral Hepatit Kongresi

2002-2008 Hastane İnfeksiyonları Kongresi

2005 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi

2005 Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu

2005 IV. Ulusal Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu

2008 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

2010-2012 Hastane İnfeksiyonları Kongresi

2013 Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

2013 Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi – Hemovijilans

2013 Training and Moderation Techniques for Blood Tranfusion

2012 Yaşanabilir Gelecek-Tüsiad

2013 Sağlıkta Kalite Paneli-Kalder

2014 İnfeksiyon Çalıştayı

Memberships

Blood Centers and Transfusion Association

Turkish Association of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

Disinfection Antisepsis Sterilization Association

Hospital Infections and Control Association

Testimonials

Medical Second Opinion (MSO) Form
Female
Male
✓ Valid