MEDICAL SECOND OPINION

Faculty of Medicine and Year of Graduation

Erciyes University Faculty of Medicine 2000

Place and Year of Specialization Education

Ankara Atatürk Education and Research Hospital 2011

Professional Experience

Artvin State Hospital

Ordu University Faculty of Medicine

Featured Procedure

Spine Surgery

Central Nervous System Tumors

Full endescopic Spinal Surgery

Scientific Publications

SCIENTIFIC STUDIES

7.1. Articles published in international refereed journals

Neuroprotective effects of high-dose human albumin against traumatic spinal cord injury in rats. Yildirim T, Okutan O, Akpinar E, Yilmaz A, Isik HS. Bratisl Lek Listy. 2018; 119(2):86-91. doi: 10.4149/BLL_2018_016.

Prevention of Epidural Fibrosis Using Ranibizumab in a Postlaminectomy Rat Model. Yilmaz A, Karatay M, Yildirim T, Celik H, Sertbas I, Erdem Y, Caydere M, Isik HS, Bayar MA. Turk Neurosurg. 2017; 27(1):119-123. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.14882-15. 1.

Comparison of Unilateral versus Bilateral Pedicle Screw Fixation in Transforaminal Lumbar Interbody Fusion for Single Level Lumbar Degenerative Diseases and Review of Literature. Işik HS, Okutan Ö, Yildirim T, Akpinar E, Yilmaz A. Turk Neurosurg. 2017 Jul 30. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.20531-17. 1.

The role of pegaptanib sodium in the suppression of epidural fibrosis in a postlaminectomy rat model. Sertbas I, Yilmaz A, Yildirim T, Karatay M, Celik H, Bayar MA. Bratisl Lek Listy. 2017; 118(2):118-122. doi: 10.4149/BLL_2017_024.

Our Scalp Block Results in Craniotomy Cases. Original research. Ebru Canakci, DoguŞ Unal, Timur Yildirim, Ali Yilmaz. J Anest & Inten Care Med. 2017; 2(4) : 555592. DOI: 10.19080/JAICM.2017.02.555592.

Efficacy of Lumboperitoneal Shunting in Patients with Normal Pressure Hydrocephalus. Bayar MA, Tekiner A, Celik H, Yilmaz A, Menekse G, Yildirim T, Alagoz F, Guvenc Y, Erdem Y. Turk Neurosurg. 2016 Oct 14. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.18702-16.1.

Petroclival Canal: A Rare Passage of the Abducens Nerve at the Petroclival Region-Anatomic Variation. Selim Kayaci, Timur Yildirim, Mustafa Ogden, Ozkan Unal, Bulent Sam, Yilmaz Ucuncu. J J Anatomy. 2016, 1(3): 011.

Clinical Results of Median Corpectomy in Cervical Spondylotic Patients with Myelopathy. Istemen I, Ozdogan S, Duzkalir AH, Senturk S, Yildirim T, Okutan MO. Turk Neurosurg. 2016; 26(1):90-6. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.10354-14.1.

Poloxamer-188 and citicoline provide neuronal membrane integrity and protect membrane stability in cortical spreading depression. Yıldırım T, Eylen A, Lule S, Erdener SE, Vural A, Karatas H, Ozveren MF, Dalkara T, Gursoy-Ozdemir Y. Int J Neurosci. 2015; 125(12):941-6. doi:10.3109/00207454.2014.979289.

Spinal gas accumulation causing lumbar discogenic disease: a case report. Ayberk G, Özveren MF, Yıldırım T. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015; 49(1):103-5. doi: 10.3944/AOTT.2015.2827.

Thoracic vertebral hemangioma causing paraplegia in Klippel-Trenaunay-Weber syndrome: case report. Okutan O, Yildirim T, Isik S, Gokce B, Saygili B, Konakli EB.Turk Neurosurg. 2013; 23(4):518-20. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.5028-11.1.

Review of a series with abducens nerve palsy. Ayberk G, Ozveren MF, Yildirim T, Ercan K, Cay EK, Koçak A. Turk Neurosurg. 2008 Oct;18(4):366-73.

7.2. Papers presented in international scientific meetings and published in the proceeding book.

Comparison of Unilateral versus Bilateral Pedicle Screw Fixation in Transforaminal Lumbar Interbody Fusion for Single Level Lumbar Degenerative Diseases and Review of Literature. Işik HS, Okutan Ö, Yildirim T, Akpinar E, Yilmaz A. World congress of Neurosurgery. İstanbul 2017

Subaraknoid Kanama Ayırıcı Tanısında Nadir Karşılaşılan Bir İdiopatik İntrakraniyel Pakimenenjit Olgusu. T Yıldırım, A Yılmaz, M D İşcanlı, HS Işık. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress.15-18 May 2014 Belek-Antalya

Nadir Bir Olgu Sunumu: Pantopaque Droplets. T Yıldırım, AYılmaz, A B Kurt, M D İşcanlı, HS Işık. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress15-18 May 2014 Belek-Antalya

Pediatrik Yaş Grubunda Risperidon Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Distoni: Nadir Bir Olgu Sunumu. A Yılmaz, T Yıldırım, C Yıldırım, H S Işık. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress.15-18 May 2014 Belek-Antalya

Üst Ekstremitenin Postherpetik Ani Gelişen Segmental Parezisi: Olgu Sunumu. A Yılmaz, T Yıldırım, MD İşcanlı, HS Işık. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress. 15-18 May 2014 Belek-Antalya.

7.3. International books or chapters in books

1.Patient Preparation and Surgical Positions. Timur Yıldırım, H.Serdar Işık, Sedat Çağlı. Basic Spinal Surgery. Edtr: Ali Fahir Özer, Ali Arslantaş, Sedat Dalbayrak. Intertıp 2016. Basic Principles of Surgery. Volume 1, Chapter 19, pg:175-189.

7.4. Articles published in national refereed journals

Nüks Lomber Disk Hernileri; Neden Olur–Nasıl Tedavi Edilir? Recurrent Lumbar Disc Herniations; How do They Develop and How are They Treated? Derleme. Timur YILDIRIM, Serkan ŞİMŞEK. Türk Nöroşir Derg 28(2):206-210, 2018

Bel Ağrısı Şikayeti Olan Aile Hekimlerinin Kendi Tıbbi Gereksinimleri Yönünden Tanı Ve Tedavi Tutumları: Ordu İlinde Anket Çalışması. Araştırma – Research. Yılmaz A, Yıldırım T. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi 2017, Cilt: 9 Sayı: 1.

Bel Cerrahisi Sonrası Sorunlar. Hasan Serdar IŞIK, Timur Yıldırım, Ali Yılmaz. Turkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics 2015;5(3)

Transforaminal Yaklaşım: Teknik/Hasta Seçimi/Öneriler. Timur Yıldırım, Ali Yılmaz, Hasan Serdar IŞIK. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Bülteni Ekim 2015;69;16-21

İntrakranial Anevrizmalı 60 Olgunun Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi. G Ayberk, A Eylen, ME Yaman, T Yıldırım, H Tosun, N Altundal, E Gürkaş, M. F Özveren. Türk Tıp Dergisi 2010; vol:4 sayı:1 pg:1-9

Lumbar Dermoid Cyst Causing Aseptic Menengitis. T Yıldırım, G Ayberk, M. Faik Özveren, Berna Gökce. Eastern Journal of Medicine 17(2012) 91-93.

Settled Nail İnjury between os Occipitale and The First Cervical Vertebra. H Sahin, OF Türkoğlu, T Yıldırım, M Sönmez. The Journal of Academic Emergency Medicine vol 11: issue 3 (2012) pg:185-187

The Pituitary Apoplexy In a Hemodialysis Patient. G Ayberk, T Yıldırım, MF Özveren, MO Kılıçarslan. Türk Tıp Dergisi Temmuz 2011

Kafatasında Kırık Olmaksızın Tanjansiyel Ateşli Silah Yaralanmalarına Bağlı Gelişen İntraserebral Hematom: Olgu Sunumu. G Ayberk, B Gökce, T Yıldırım, MF Özveren, ME Yaman. Turk J Emerg Med 2008;8(4):00-00

Clay Shoveler’s fraktürü:4 Olgu sunumu Clay-shoveler’s fracture:4 Case report. Ali Yılmaz, Timur Yıldırım, Özge Tanişman, Kadri Güleşci. Pamukkale Medical Journal doi: 10.5505/ptd.2017.74317

7.5. Proceedings published in the proceedings book presented at national scientific meetings

Magnezyum Sülfat Tedavisi, Deneysel Omurilik Kontüzyon Yaralanmasında Akut Enflamasyon Cevabı Azaltır Gök B, Okutan Ö, Ayberk G, Tosun H, Yıldırım T, Önvermez M, Kılınç K, Beşkonaklı E, Türk Nöroşirürji Derneği, 20. Bilimsel Kongresi, Antalya,2006

Lomber Sinovyal Kistler: 6 Olgu Sunumu Ayberk G, Gök B, Tosun H, Yağlı Emre, Eylen A, Yıldırım T, Önvermez M, Özveren F, Türk Nöroşirürji Derneği, 20. Bilimsel Kongresi, Antalya,2006

Uzak Lateral Lomber Disk Hernilerinde Paramediyan Kas İçinden İntertransvers Yaklaşım.4 Olgu Sunumu. B.Gök, G.Ayberk, H.Tosun, E.Yağlı, A.Eylen, T.Yıldırım, M.Önvermez, F.Özveren. Türk Nöroşirürji Derneği, 20. Bilimsel Kongresi, Antalya,2006

Erişkin Yaşta Bulgu Veren Meningosel Olgusunun Klinik Sürecinin Ve Tedavisinin Tartışılması. B.Gök, G.Ayberk, H.Tosun, Z.Seçkin, E.Yağlı, A.Eylen, T.Yıldırım, M.Önvermez. Türk Nöroşirürji Derneği, 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2006

Transsfenoidal Hipofiz Adenomu Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Hemşirelik Takibi. Çetin M, Dalkılıç Ö, Saygılı B, Yıldırım T, Solaroğlu İ, Türkoğlu Ö.F, Beşkonaklı E. Türk Nöroşirürji Derneği, 22. Bilimsel Kongresi, 4. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, 2008

Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitemizin 1 Yıllık Enfeksiyon Profili. Erkul M, Buyrucu S, Yıldırım T, Türkoğlu OF, Okutan Ö, Beşkonaklı E. Türk Nöroşirürji Derneği, 22. Bilimsel Kongresi, 4. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, 2008

Birinci Servikal Vertebra Düzeyinde Penetran Yaralanma: Olgu Sunumu. H Şahin, ÖF Türkoğlu, Yıldırım T, M Sönmez, Y Çevik, FG Haydar. 5. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Nisan 2009. PP-147

Sildenafil Sitrat Kullanımı Sonrası İntraserebroventriküler Kanama Olgusu. G.Ayberk, T.Yıldırım, M.F.Özveren. Türk Nöroşirurji Derneği 25.Bilimsel Kongresi, Antalya, 2011. EPS- 227.

Kseroftalmi ve Abdusens Paralizis İle Giden Greater Superfıcıal Petrozal sinir Schwannoması: Vaka Sunumu. G.Ayberk, T.Yıldırım, MF. Özveren, ME.Yaman, B.Gökce. Türk Nöroşirurji Derneği 25.Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2011. EPS-325.

Klival Bölgedeki Subaraknoid, Subdural Ve İnterdural Aralıklar: Bir Anatomik Çalışma. G.Ayberk, M.F.Özveren, S.Arslan, M.E.Yaman, T.Yıldırım, O.Yaman, S.Kayacı, İ.Tekdemir. Türk Nöroşirurji Derneği 25.Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2011. EPR-455

Patlama kırıklarında Posterior Yaklaşımla Üç Kolon Stabilizasyonu. G Ayberk, T Yıldırım, B.Gökce, M.E.Yaman, M.F.Özveren. Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Antalya 2011. Tartışmlı Poster, TPS-034.

Servikal İntradural Ekstramedullar Menengıom Rezeksiyonu Sonrası Gelişen Horner Sendromu. T.Yıldırım, Yasar Öztürk, Gıyas Ayberk, Selim Kayacı, Mehmet Faik Özveren, Türk Nöroşirurji Derneği 26.Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2012. EPS-069

Intradural Extramedullary Cellular Schwannoma Of Cervical Spine. T. Yıldırım, G Ayberk, Dinç Süren, M Faik Özveren. Türk Nöroşirürji Derneği, 27. Bilimsel Kongresi, Antalya 2013. Sözlü Sunum, SS-090

Foramen Magnum Yerleşimli Lipom. T Yıldırım, A Yılmaz, H Öztürk, İ İştemen, HS Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi,17-21 Nisan 2015 Antalya. EPS-284

Yaşlı hastada görülen Clay-Shoveler kırığı: Olgu sunumu. A Yılmaz, T Yıldırım, K Güleşçi, H Çelik, Hasan Serdar Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi,17-21 Nisan 2015 Antalya. EPS-375

Kronik Bel Ağrısının Nadir Görülen Sebebi: Lomber Pediküler Agenezi. T Yıldırım, A Yılmaz, AB Kurt, H Çelik, HS Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi,17-21 Nisan 2015 Antalya. EPS-382

Pediatrik Yaş Grubunda Risperidon Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Distoni: Nadir Bir Olgu Sunumu. A Yılmaz, T Yıldırım, C Yıldırım, H S Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi,17-21 Nisan 2015 Antalya. EPS-400

Prevention of Epidural Fibrosis Using Ranibizumab in a Postlaminectomy Rat Model. Ali Yılmaz, Mete Karatay, T Yıldırım, İ Sertbaş, Y Erdem, M Çaydere, MA Bayar, HS Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi,17-21 Nisan 2015 Antalya. EPS-466

Subaraknoid Kanama Ayırıcı Tanısında Nadir Karşılaşılan Bir İdiopatik İntrakraniyel Pakimenenjit Olgusu. T Yıldırım, A Yılmaz, M D İşcanlı, HS Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi,17-21 Nisan 2015 Antalya. EPS-518

Nadir Bir Olgu Sunumu: Pantopaque Droplets. T Yıldırım, A Yılmaz, AB Kurt, MD İşcanlı, HS Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi,17-21 Nisan 2015 Antalya. EPS-559

Üst Ekstremitenin Postherpetik Ani Gelişen Segmental Parezisi: Olgu Sunumu. A Yılmaz, T Yıldırım, M D İşcanlı, H S Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi,17-21 Nisan 2015 Antalya. EPS-578

Kalsifik Trakeal Lezyon Servikal Vertebrada Metalik Greft mi?: Olgu Sunumu. Dağlı CE, Kurt AB, Yıldırım T, Yıldırım BB, Şahin S. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK 2016), 16-20 Mart 2016 Antalya, bildiri özetleri kitapçığı (PS-0096)

Kavum Septum Pellisidum İle Şizofreni Birlikteliği. Olgu Sunumu Timur Yıldırım, Ali Yılmaz, Hasan Serdar Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi. 8-12 Nisan 2016. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya. EPS-001

İntrakraniyel Metastatik Tümör Ayırıcı Tanısında Metastatik Frontal Abse Olgusu. Timur Yıldırım, Ali Yılmaz, Elif Akpınar, Berna Botan Yıldırım, Hasan Serdar Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi. 8-12 Nisan 2016. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya. EPS-107

Temporal Kaideye Uzanım Gösteren Penetran Orbita Travması. Olgu Sunumu Timur Yıldırım, Ali Yılmaz, Aslıhan Uzun, Hasan Serdar Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi. 8-12 Nisan 2016. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya, EPS-172

Genç İnme Hastasında Dekompresyon Cerrahisinin Önemi: Olgu Sunumu Ali Yılmaz, Tuba Yazıcı, Timur Yıldırım, Şükran Kaygısız. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi. 8-12 Nisan 2016. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya. EPS-210

Sildenafil Sitrat Kullanımına Bağlı Hemorajik Enfarkt Gelişimi. Olgu Sunumu Timur Yildirim, Ali Yilmaz, Tuba Yazıcı, Hasan Serdar Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi. 8-12 Nisan 2016. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya. EPS-224

Açık Tip Şizensefali. Olgu Sunumu. Ali Yılmaz, Didem Arman, Timur Yıldırım, Necati Uğur Hazar, Hasan Serdar Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi. 8-12 Nisan 2016. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya. EPS-281.

Yetişkin Hastalarda Boyun Ağrısının Nadir Nedeni Servikal Spina Bifida, Olgu Sunumu Ali Yılmaz, Timur Yıldırım, Hasan Serdar Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi. 8-12 Nisan 2016. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya. EPS-337

Scheuermann Hastalığı: Bir Olgu Sunumu. Timur Yıldırım, Ali Yılmaz, Hasan Serdar Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi. 8-12 Nisan 2016. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya. EPS-349

Spontan Regresyon Gösteren Lomber Disk Hernisi: 3 Olgu Sunumu. Ali Yılmaz, Timur Yıldırım, Hasan Serdar Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi. 8-12 Nisan 2016. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya. EPS-420

Servikal Disk Hernisi Tedavisinde Pulse Steroid Uygulamasının Sonuçları: Olgu Sunumu Ali Yılmaz, Tuba Yazıcı, Timur Yıldırım, Şükran Kaygısız, Hasan Serdar Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi. 8-12 Nisan 2016. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya. EPS-421

Servikal Spinal Lezyon Ayırıcı Tanısı Ve Tedavisine Farklı Bir Bakış: Olgu Sunumu Ali Yılmaz, Timur Yıldırım, Tuba Yazıcı, Şükran Kaygısız, Hasan Serdar Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi. 8-12 Nisan 2016. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya. EPS-422

Spontan Piyojenik vertebral osteomyelit olgu sunumu. Elif Akpınar, Mehmet Özerk Okutan, Timur Yıldırım. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi. 8-12 Nisan 2016. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya. EPS-488

Lomber Disk Hernisi ile beraber olan subakut kombine dejenerasyon olgusu. Tuba Yazıcı, Ali Yılmaz, Timur Yıldırım, Şükran Kaygısız. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi. 8-12 Nisan 2016. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya. EPS-521

Dandy-Walker Malformasyonunda Spontan Gelişen Bilateral Kronik Subdural Hematom Olgusu. Timur Yıldırım, Ali Yılmaz, Hasan Serdar Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi. 8-12 Nisan 2016. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya. EPS-606

Tek seviye lomber dejeneratif hastalıklarda transforaminal lomber interbody füzyon için uygulanan bilateral ve unilateral pedikül vida fiksasyonu karşılaştırılması ve literatürün gözden geçirilmesi. Hasan Serdar Işık, Özerk Okutan, Timur Yıldırım, Elif Akpınar, Ali Yılmaz. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi. 29 Mart-02 Nisan 2017. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya. Sözlü Sunum SS-010

Osteogenezis İmperfektaya bağlı gelişen epidural hematom: Olgu sunumu. Ali Yılmaz, Timur Yıldırım, Özge Tanişman, Hasan Serdar Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi. 29 Mart-02 Nisan 2017. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya.EPS-395

Neuroprotective effects of high-dose human albumin agaınst traumatic spinal cord injury in rats. Timur Yıldırım, Özerk Okutan, Elif Akpınar, Ali Yılmaz, Hasan Serdar Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi. 20-24 Nisan 2018. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya. Sözlü Sunum, SS-269.

Geriatrik yaş grubunda atlas fraktürünün konservatif tedavi ile füzyonu: Nadir bir olgu sunumu. Ali Yılmaz, Hilal Aktaş, Özge Tanişman, Timur Yıldırım. Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi. 20-24 Nisan 2018. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya. EPS-167.

Spontan spinal epidural apseler vaka serisi, literatür taraması. Elif Akpınar, Timur Yıldırım, Özerk Okutan. Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi. 20-24 Nisan 2018. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya. EPS-390.

Atlas ve aksisin nadir görülen kombine kırığı: olgu sunumu. Timur Yıldırım, Ali Yılmaz, Necati Uğur Hazar, Hasan Serdar Işık. Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi. 20-24 Nisan 2018. Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya. EPS-441

7.6 National books or chapters in books

Servikal Postlaminektomi Kifozuna Cerrahi Yaklaşım. Timur Yıldırım, Hasan Serdar Işık. Servikal Ve Torakal Omurganın Dejeneratif Hastalıkları. Edtr: Kadir Kotil, Cüneyt Temiz, Erkan Kaptanoğlu, Tahsin Erman, Özkan Ateş, Ali Dalgıç, İlker Solmaz. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Cerrahisi Öğretim Grubu Yayınları. No:22 2017 Bölüm :36, syf:297-303. Isbn: 978-605-4149-18-6.

Dejeneratif Hastalıklarda Güncel ve Sık Kullanılan Ölçekler. Timur Yıldırım, Hasan Serdar Işık Omurga ve omurilik cerrahisinde tanı el kitabı. Bölüm h syf:407, 2017 ısbn: 978-605-4149-17-9.

Hasta Hazırlama ve Cerrahi Pozisyonlar. Timur Yıldırım, H Serdar Işık, Sedat Çağlı. Temel Spinal Cerrahi. Edtr: Ali Fahir Özer, Ali Arslantaş, Sedat Dalbayrak. Intertıp 2016. Cerrahide Temel İlkeler. Cilt 1, Bölüm 19, syf:175-189. Isbn: 978-605-5004-16-3

Endoskopik Omurga Cerrahisinde Operasyon Odasının Kurulumu ve Cerrahi Ekipmanlar. Timur Yıldırım. Omurgaya Endoskopik Yaklaşımlar. Edtr: Salim Şentürk. US Akademi 2019. Isbn: Syf:11-17

Testimonials

Medical Second Opinion (MSO) Form
Female
Male
✓ Valid